Eastern European Collectors
Knoll Galria Budapest

 

HU  EN  DE  

művek

Berry Patten: Pure Sure

Berry Patten: Pure Sure, 2012, 42x59,4 cm, diasec print, ed: 3+2a.p.

Fictio Legis

Anca Benera, Arnold Estefan: Fictio Legis, 2012, aláírt, ügyvéddel szignált szerzödés

Kritika/elemzés/média:


Az Art Detektor fotói a kiállításunkról/ The photos of Art Detektor about the exhibition:

artdetektor.blogspot.hu/2013/03/days-of-labour-nights-of-leisure-art-as.html

Ligetfalvi Gergely: Minden napra/Tárlatvezető, in: Műértő, 2013. március, 5.o.

Kürti Emese: Magán kívül - Nappal munka, éjjel szabadidő - Művészet mint a hétköznap megszakítása, in: Magyar Narancs febr. 14.,  34-35.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nappal munka, éjjel szabadidő - Művészet mint a hétköznap megszakítása

Antje Peters: 01/05 (VI. A reggeli), 2008, C-print

2013. február 7 – március 30.

Anca Benera & Arnold Estefan (RO), Olga Chernysheva (RU), Berry Patten (UK), Antje Peters (DE)


Kurátor: Simina Neagu


Hogyan képzelhető el - a hétköznapjainkat alkotó - munka és a szabadidő végtelen váltakozásának megszakítása? Azonosíthatjuk a „szökésvonal”-akat a napi létünkbe látszólag beágyazott, megszakíthatatlan körforgással? És végül: elkerülhetjük valóban a - Walter Benjamin által javasolt kifejezéssel - „tapasztalat elértéktelenedésé”-t, amit a modernitás idézett elő?
Az elszegényedett hétköznap megélésének tapasztalatára talán a kortárs művészeti gyakorlatok nyújthatnak ellenszert, azáltal, hogy megszakítják munka és szabadidö folyamát és megtörik az uralkodó látásmódok rendszerét.

A hétköznapi lét egyszerre a banalitás és az elmélyültség, valódi és hiteltelen tereként olyan lappangó lehetőségeket, sponteneitást és szabad mozgást testesít meg, amit a művészet a hétköznapinak – épp kettős dimenziójából eredően -  segíthet megvalósítani.

A kisajátítás játékos és szubverziv módjainak döntő fontosságát - Michel de Certeau-val együtt – felismerhetjük, amelyek viszont nem szükségszerűen teljesen új rendszert segítenek elő, hanem sokkal inkább a már meglévők használatát és új életmódokat.

A játékos kisajátítás taktikáját alkalmazta a legtöbb művész a kiállításon látható műveiben, olyan eszközként, amely a hétköznapi tapasztalatot tükrözi s egyúttal fel is függeszti. Így a művészet saját testünket és viselkedési szokásainkat elidegenítő torzító tükörként funkcionál, reflexiós térré válik, olyan területté, ahol új kapcsolati közeget próbálhatunk ki és vizsgálhatunk.

Más, a kiállításon részt vevő művészek viszont a művészet platformjának használatát olyan zónaként választották, ahol a mindennapok látens konfliktusait és  a velük járó ellentmondásokat deríthetik fel. A lét mélyen gyökerező ellentmondásai a feloldásukra irányuló kísérletben mutatkoznak meg. S ami nyilvánvalóvá válik, hogy a hétköznap általános gyakorlata vagy - pontosabbá téve - újraformálása nem a megszokott „művészet=élet” vagy „művészet+élet”  képlet, hanem sokkal inkább az élet művészete.