Eastern European Collectors
Knoll Galria Budapest

 

HU  EN  DE  

Kritika/Elemzés/Média:

Süvecz Emese: Kortárs mágikus realizmus, in: Műértö, 2018. február, 3.o.

AES+F: INVERSO MUNDUS

AES+F: Inverso Mundus, 2015, filmstill

 

2017. dec. 7 -  2018. febr. 28.

 

 

 

A „fordított világ“ kifejezéssel jelölt, a 16. század óta ismert metszetek olyan jeleneteket ábrázolnak, ahol disznó mészárost belez ki, gyermek tanárát bünteti meg, ember szamarat visz a hátán, férfi és nő szerepet és ruhát cserél és ahol rongyos koldus gazdag embernek nagylelkűen alamizsnát ad. A metszeteken még démonok, chimérák, az égen repülő halak is megjelennek, s maga a halál is, hol kaszával, hol a pestis-doktorok maszkjában.

 

A mű címe  - mind az inverso szó az olasz „fordított, ellentétes“és az óolasz „költészet“ jelentéssel, mind pedig a latin mundus szó „világ“ jelentésben - a valóság átértelmezésére utal, egy költői látomásra.

 

A mi értelmezésünkban az abszurd középkori farsangi jelenetek a kortárs lét epizódjaiként jelennek meg. A szereplők abszurd társadalmi utópiákat mutatnak be és álarcot cserélnek, állandóan alakot váltva, koldusoktól gazdag férfiakig, rendőrökből tolvajokig. Metroszexuális utca-tisztítók vizet zúditanak a hulladékkal teli városra. Inkvizítornők kínoznak férfiakat IKEA-stílusú szerkezetekben. Gyerekek és az idősek kickbox-meccsen küzdenek. Az Inverso Mundus olyan világ, ahol a kimérák háziállatok és az Apokalipszis szórakoztató.

 

AES+F