Eastern European Collectors
Knoll Galria Budapest

 

HU  EN  DE  

Kritika/Elemzés/Média:

 

Rondó, Duna TV, 2016. május 12., 16.20

http://www.mediaklikk.hu/video/rondo-2016-05-12-i-adas/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz Kokosiński: Diszfunkcionális anyag

Kokosinski: Billboard, 2014-15, olaj/vászon, 142x152x14 cm

2016. április 21 – június 18.

 

Bartosz Kokosiński (*1984) Varsóban él és dolgozik, s az egyik legsikeresebb fiatal lengyel művész. Diszfunkcionális anyag – vagy más értelemben Nem működő holmi/ Működésképtelen - ügy címmel másodszor állít ki Budapesten, az első katalógusát megjelentető Knoll galériában.

                  

Művei festmény és tárgy határterületén mozognak. Ezt a hibriditást leginkább az előző kiállításán bemutatott „Festmények elpusztítják a valóságot“ című soroza testesíti meg: a - gyakran tematikus formában összeállított - változatos hétköznapi tárgyakat a vászon elpusztítja, ám egyúttal beburkolja és védi is.

 

Ùj munkáiban Kokosiński a festészet paramétereire fókuszál: hangsúlyossá a vászon, a szín, a volumen, a kompozíció, a keret, ám mindenekelőtt a felület válik. Az egyes elemeket összegyűjti, vizsgálja, összeállítja és egy egésszé állítja össze, amely rosszul sikerült vagy hibás műként hathat. Ám épp a használhatatlan töredékek tudatos összekapcsolása által keletkezik új esztétikai egység.

Az anyag így – részben a mű előtérének alkotórészeként, részben pedig festék, szín és  lakk által, amelyek mintegy fátyolként fedik - központi szerepet tölt be. A felhasznált tárgyak és az alkalmazott technikák meghatározó elemként vezetnek át így az absztrakcióba.

 

A művész Varsóban és más lengyel városokban, séták során gyűjt anyagokat, hétköznapi tárgyakat és töredékeket, amelyeket munkájában felhasznál. Elmondása szerint számára mindez környezetének képmását jelenti, amely sokszor ellentmondások, töredékek, giccs, zavar és egy bizonyos szétzilált szépség vonásait is viseli. A kóborlástól a mű végső fázisáig tartó -  a felfedezést, a csatangolást, a gyűjtést, az elmélkedést, összeállítást felölelő – folyamatok elidegenítőek és teremtőek, s újra és újra ismétlődnek műveiben.

 

Bizonyos diszfunkcionalitást tudatosan integrál így absztrakt műveibe Kokosiński, s ezáltal olyan jellegzetes képi nyelvet fejleszt ki, amely csak a töredékek, repedések, tagadások és látszólagos hiányosságok integrálásával létezhet.

 

 

A kiállítás megvalósulását támogatta: Lengyel Intézet Budapest