Eastern European Collectors
Knoll Galria Budapest

 

HU  EN  DE  

Kritika/Elemzés/Média


Sarah Iremonger: Hunting Box Party Blog

http://hunting-boxes.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatók:

Walter Kober: Magasles, Spreewald Brandenburg, 2001, fotó, 40x50 cm

Magaslesek

2011. május 26 - július 30.

Résztvevő művészek:

Walter Ebenhofer, Paul Horn, Sarah Iremonger, Bertram Kober, Pettendi Szabó Péter

Sarah Iremonger, Paul Horn és Pettendi Szabó Péter jelen lesznek.

A Bernard Kathan által a banális építészet egy darabjaként jelölt, s a vidéki tájat szinte mindenhol jellemző magaslesek témájára fókuszáló kiállítás a vadászat létmódján és környezet-átalakító hatásán túlmutatóan a természettel való viszonyunkra, társadalmi-, politikai-, és kulturális jelentés-szintekre is rávilágít. A hagyományos tevékenységként népszerű vadászat sikerét elősegítő kis kunyhók civilizáció és természet harmóniájának szimbólumai, ugyanakkor a kialakításuknak és elhelyezésüknek köszönhetően alig észrevehető szerkezetek olykor mégis a természeti környezetbe markánsan beavatkozó emberi jelenlét bizonyítékai, így közvetve a környezetvédelem problémájára is utalnak. A különböző alapanyagokból és – néha bizarr - berendezési tárgyakból kialakított tartózkodóhelyek az egyéni leleményességről és kreativitásról is tanúskodnak, sőt a társadalomtól való elvonulás lehetségességével vagy lehetetlenségével is szembesítenek. Ám szószékként vallási dimenziót nyitnak, őrtorony funkcióját betöltve pedig hatalom és egyén közvetlen konfliktusát is megjeleníthetik. Használatuk alternatíváira utalnak a magaslesekre használt olyan elnevezések is, mint a „gyóntatószék“,  a „pornó-katedra“ vagy a „whiskey-ülés“. Ám  őrtorony funkcióját betöltve pedig hatalom és egyén közvetlen konfliktusát is megjelenítheti.

A társadalmi rendszert mint hatalmi szisztémát ironikus formában idézi fel Sarah Iremonger ír művész „Magasles Párt“ című installációja is, amelynek része egy speciálisan erre a kiállításra készülő, egész falfelületet beborító falfestmény. Munkája olyan fiktív politikai pártra utal, amelynek tagjai csak magaslesek lehetnek. A magaslesek jelentését és funkcióját tekintve abszurd elméletekre utaló mű egy további, politikai aspektust is megidéz azáltal, hogy az építmények „portré“-it a valós választási kampányok megszokott reklám-tárgyain - kerek kitűzőkön - is megjeleníti.

Korábbi, történelmivé vált, mégis máig ható politikai folyamatok válnak érzékelthetővé Pettendi Szabó Péternek az egykori osztrák-magyar határvidék – a késöbbi „vasfüggöny“ és a páneurópai piknik -  helyszínét, s építményeinek „sors“-át felidézö fotó-sorozata által. A környéket s a határörtornyokat mai állapotukban, szuvenir-tárgyak formájában mutatja be, olyan szituációt imitálva, mintha a táj a közösségi emlékezet részeként turista célpont lenne, mintha a hütömágnesek, s a kis fotó-leporellók kereskedlmi forgalomban lévö emléktárgyak lehetnének, így a területet és az építményeket önnön ironikus emlékműveikként határozza meg.

Walter Ebenhofer osztrák művész a 80-as évektől évektől kezdődően dokumentálja és fotó-sorozatában képpár formájában mutatja be Ausztria magasleseit, a kis építmények dimenzióit kívülről és belülről egyaránt érzékeltetve. Természet és technika ellentéte, ám egyúttal együttes működése is megjelenik múlt és jövő aspektusait is megidéző munkáin.

Környezeti értékek és az energia-felhasználás ill. -továbbítás témája villan fel Bertram Kober lipcsei fotós munkája által is, amikor kelet-németországi magasleseket ábrázoló sorozatán ezekről az építményekről nagyfeszültségű villanyvezetékek hatalmas oszlopai közelében készít felvételeket.

A kiállításon megjelenő művek kapcsán felmerülhet az a kérdés is, hogy a magaslesként/fai lakként/őrtoronyként használható építmények maguk nem tekinthetők-e ugyancsak műtárgynak - a Közép-Kelet-Európában korábban mindennapos barkács-esztétika fogalmát felidézve. Konkrét utalásként értelmezhetjük  erre Paul Horn régi bútordarabokból és fa maradványokból kialakított (média-)katedra-szószékét, amelyre a látogató felkapaszkodhat, hogy mondanivalóját ebből a pozícióból kommunikálja.

A kiállítás témájához kapcsolódó szimpóziumot rendezünk
2011. június 7-én (kedden), 19.00 órakor, amelynek során előadásában

Othmar Michl vadász (Magyarország-Ausztria) a magasles gyakorlati funkcióit elemzi,
Kozák Zsuzsanna esztéta (Bécs-Budapest) pedig Ülésesztétika cimmel a  témával kultúrtörténeti és művészeti szempontból foglalkozik.
A szimpózium a The Corporation Úrhajó projektjéhez kapcsolódó (Egyszerű Többség c. kiállításon bemutatott) összefoglaló, dokumentációval kisért prezentációval zárul, amely az emelvény (szószék) vallási-spirituális funkcióját emeli ki.

Támogatók:

Osztrák Kulturális Fórum Budapest
Culture Ireland

NKA
UNIQA Biztosító

Külön köszönet: Iparművészeti Múzeum, Budapest