Eastern European Collectors
Knoll Galria Budapest

 

HU  EN  DE  

Kritika/Elemzés/Média:

Jeder Tag eine Revolution

Katja Melzer, 26.06.09

http://www.artmagazine.cc/content41791.html

 

 

Nemes Csaba: Puhányok - Mindennap56

Puhányok, videófilm részlet, 2009

2009. március 26. - május 23.


A kiállítás két részbõl áll:

Puhányok
A film megtekinthetö: 2009. március 26 – április 23.Mindennap56
A festmények megtekinthetök: 2009. április 24 – május 23

Az utóbbi idõszak politikai változásaiból származó feszültség  hétköznapi létre gyakorolt hatása jelenik meg Nemes Csaba legújabb munkáiban, nyilvános tér és reprezentáció, ill. szerepvállalás és média komplex viszonyát megmutatva. A médiából származó romantikus kliséken alapulnak Puhányok c. videofilmje szereplõinek tettei és léte is. Ám amellett, hogy a korábban népszerû Tenkes kapitánya c. tv-filmsorozat fõhõse nyomán választ fedõnevet egyikük, önbíráskodó akcióik során is jelmezt viselnek. „Hõstett“-ük is egy riport keretében elevenedik meg, s itt általános attitüdjük is megmutatkozik. Akcióik - bár jól tervezettek - mégis esetlegesek abban az értelemben, hogy nincs mögöttük átfogó ideológia, s saját maguk számára kockázatmentes szerepjátékok során valósulnak meg, amelynek következményeivel nem sokat törõdnek. Színjátékaiknak persze vannak valós kárvallottjai, míg õk többnyire egymásnak és a kamerának pózolnak, s az internet nyilvánossága számára nem egyszerûen dokumentálják a történteket, hanem alapvetõen az ottani megjelenés „követelmény“-ét figyelembe véve örökítik meg, s hajtják végre „heroikus“ tetteiket.
Nemes festményeinek is a társadalmi-politikai kérdéseket felvetõ épületek, helyszínek a témái, szereplõik pedig a nyilvános tér hétköznapi „hõs“-ei: a 2006 õsze óta lassan megszokottá váló zászlós figurák, vagy a tüntetések más szereplõi. Köztér és médiatér kölcsönhatását különösen a "Mindennap56" címû festmény-sorozata mutatja, amelyhez a budapesti Kazinczy utcában látott – ám a város több más pontján is megjelenõ – graffiti-idézetet választott címül. Olyan jeleneteket ábrázol, amelyekben a tüntetéseken használt „nemzeti“ identitás-jelek mindennapi használati tárgyakként jelennek meg. Ám ugyanezek a - híradókban és a nyomtatott sajtóban késõbb viszont látott - jelkép-értékû tárgyak épp a média közvetítésével válnak egyre népszerûbbekké az utcát mintegy színpadként használó, szerepüket a nyilvános térben így megmutatni szándékozók között, akik különös eszközeikkel valószínûtlennek tûnõ, szinte látomásszerû helyzeteket hoznak létre. Az itt és most a nyilvánosság különbözõ szintjeit és egymásra hatásukat megmutató eseményeken túl Nemes Csaba a szocialista múltban történtek, s az akkor a nyilvánosság elõl elzárt terek iránti érdeklõdésével viszont a kollektív emlékezet szintjén korábban is, ma is fontos helyszíneket, történéseket idéz fel.


Pilinger Erzsébet

Támogatók:

JBL         harman/kardon            nka
                                                                 Nemzeti Kulturális Alap